Restituiri

La 17 octombrie 1908, se naşte la Focşani Leon Kalustian, într-o familie de etnici armeni. La vârsta de 20 de ani, se stabileşte în Bucureşti, unde, începând cu anul 1926, devine publicist, asumând valorile socialismului democratic, fiind, ca ziarist de stânga, un pamfletar inteligent şi cult care, într-o vreme de intensă tulburare politică şi de anomie socială, atât pe meleagurile României, cât şi în Europa, şi-a asumat, până la capăt, apărarea deschisă şi curajoasă a democraţiei.

Lucrarea de faţă se doreşte a fi o analiză critică, în context românesc şi european, a articolelor sociale şi politice scrise de către Leon Kalustian în perioada interbelică, articole publicate, între anii 1936-1938, în ziarele Zorile şi Lumea Românească, şi reunite în volumul Conspiraţii sub cer deschis: pagini dintr-o luptă antifascistă şi democratică, apărut în anul 1976 la Editura Eminescu din Bucureşti, dar şi a unor articole de aceeaşi factură publicate de autor în aceeaşi perioadă şi care, din cauza cenzurii comuniste, nu au apărut în acest volum.

 

Download (PDF, 1.95MB)


LEON KALUSTIAN, 100 DE ANI DE LA NAŞTERE. INCURSIUNI BIOBIBLIOGRAFICE, Editura Andrew, Focşani, 2008

     Cu ocazia aniversării unui centenar dela naştere, Biblioteca Judeţeană Vrancea închină un volum memoriei lui Leon Kalustian. Monografia cuprinde o sumă de rememorări cu privire la personalitatea şi activitatea gazetărească şi publicistică  a lui Leon Kalustian, o serie de articole şi corespondenţe, de asemenea bibliografia şi o colecţie de fotografii şi facsimile, toate acestea însumându-se într-o oglindă, care se doreşte a fi cât mai clară, cât mai rotundă, despre personalitatea jurnalistului.

 

LEON KALUSTIAN – 100 de ani de la naştere

 

 


LEON KALUSTIAN. SCRISORI CĂTRE DORA. FACSIMILE SENTIMENTALE, Editura Andrew, Focşani, 2010

      Cartea, apărută cu sprijinul Bibliotecii Judeţene „Duiliu Zamfirescu” Vrancea,  cuprinde 22 de scrisori – inclusiv în facsimil – trimise de către ziaristul şi publicistul Leon Kalustian Dorei Aronovici, în intervalul 1932-1933.  Scrisori de dragoste, dar şi de amărăciune a unei iubiri imposibile. Eterna şi universala dramă a eşecului sentimental. Dincolo de aceasta, o amintire a vremurilor în care scrisorile de dragoste purtau semnătura olografă a autorului.

 

LEON KALUSTIAN – Scrisori către Dora – Facsimile sentimentale