RESTITUIRI – medalioane documentare Leon Kalustian

Cum am devenit ziarist? Nu ştiu. Poate fiindcă am crezut că aveam ceva de spus care trebuia spus cu orice preţ.” (Leon Kalustian)

 

 

În perioada 25 – 27 octombrie 2012, Biblioteca Județeană „Duiliu Zamfirescu” a organizat Centenarul Bibliotecii Publice Focșani. Cu această ocazie s-a desfăşurat Colocviul profesional cu tema „De ce avem nevoie de biblioteci publice? Ideea de bibliotecă astăzi”. Dintre comunicările prezentate la acest eveniment, vă oferim un fragment din secvenţa intitulată Restituiri – medalioane documentarehttp://www.bjvrancea.ro/restituiri/.

Restituiri – medalioane documentare este un proiect care își propune un apel la memorie cultuală.  Biblioteca Judeţeană „Duiliu Zamfirescu” Vrancea şi-a propus evocarea mai multor personalităţi de frunte ale  Vrancei, care şi-au înscris numele în pantheonul nostru naţional.  Pe parcursul acestui articol, vom face vorbire despre una dintre acestea – publicistul Leon Kalustian, născut la Focşani, în data de 17 octombrie 1908. La vârsta de 20 de ai se stabileşte în Bucureşti, unde va debuta în presă. Din activitatea sa jurnalistică, amintim: a fost redactor la ziarele Cuvântul (1926-1927), Curentul (1928-1934), ABC, Zorile (cu Emanoil Socor), Lumea românească (editat de Zaharia Stancu), coordonator al oficiosului România (1938-1940), scos de Cezar Petrescu în 1940. De asemenea, a colaborat la Mişcarea (1931-1932), Facla (directori Ion Vinea şi Nicolae Carandino), Adevărul, Dimineaţa.

În data de 8 mai 1951, Leon Kalustian cade victimă valului de arestări ale regimului totalitar comunist, fiind reţinut administrativ fără să fie judecat, timp de patru ani, în închisorile de la Jilava, Gherla şi Văcăreşti.  După eliberarea din închisoare, se va îndeletnici cu profesiunea de anticar, fiind atent supravegheat de Securitate. Pe 30 decembrie 1960, Leon Kalustian este din nou arestat, fiind condamnat la opt ani închisoare corecţională şi confiscarea totală a averii, pentru infracţiunea de răspândire de publicaţii interziseVa fi eliberat peste patru ani, fiind urmărit de Securitate până spre finalul vieţii.  În anul 1975, cu sprijinul lui Nicolae Carandino şi Valeriu Râpeanu apare volumulFacsimile, iar în anul următor volumul Conspiraţii sub cer deschis: pagini dintr-o luptă antifascistă şi democratică, volum reprezentativ pentru activitatea de gazetar democrat a lui Leon Kalustian. În anul 1978, graţie lui Vartan Arachelian, Kalustian începe colaborarea la revista Flacăra a lui Adrian Păunescu. Între 1980 şi 1985, publică la Editura Eminescu  cele patru volume “Simple note”. La 24 ianuarie 1990, încetează din viaţă.

La 10 martie 1997, domnul Ioan Codreanu, nepotul de soră a publicistului şi legatarul său testamentar, donează Bibliotecii Judeţene „Duiliu Zamfirescu” Vrancea, 1578 de publicaţii (cărţi, periodice şi broşuri), ce au aparţinut scriitorului Leon Kalustian. Această donaţie va pune bazeleFondului documentar Leon Kalustian.

Tematica publicaţiilor este variată. Majoritatea sunt cărţi de literatură română şi universală, istorie, filozofie, religie, artă şi geografie cuprinzând descrieri de călătorii din diferite zone ale lumii. Pe lângă acestea, fondul include lucrări de drept, astronomie şi ştiinţe naturale, precum şi de medicină. Fondul cuprinde şi biografii despre numeroase personalităţi dar şi cărţi cu autograf.

Repartizarea cronologică a fondului ne arată că cea mai mare parte a volumelor a fost tiparită în perioada interbelică la importante edituri din ţară şi din Europa. Cea mai importantă lucrare din punct de vedere al anului de apariţie este Robespierre, Maximilien de. Vie secrette, politique et curieuse.Paris, An II de la République Française.

Anul 2007 îmbogăţeşte Fondul documentar Leon Kalustian cu alte documente originale, fotografii, scrisori olografe şi obiecte care au aparţinut marelui publicist, donate tot de nepotul scriitorului, domnul Ioan Codreanu. Pe lângă acestea se adaugă ziare şi reviste cu articole despre viaţa lui Leon Kalustian. Donaţia mai include şi două filme documentare: Bucureştiul necunoscut – o evocare a celebrei cafenele literare Capşa şi Publicistul şi epoca sa – convorbire cu Vartan Arachelian realizate de Televiziunea Română.

Albumul de fotografii ni-l prezintă pe Leon Kalustian în diferite ipostaze: copil, în anii de tinereţe, la maturitate şi bătrâneţe; alături de familie, prieteni şi colegi de redacţie; la casa părintească de la Focşani (astăzi imobilul nu mai există), cactuşii înfloriţi ai mamei sale, casa de la Bucureşti de pe str. Maria Rosetti nr. 16 unde a locuit împreună cu soţia şi mormântul familiei Kalustian din cimitirul armean din Focşani. Vlaicu Bârna, Valeriu Râpeanu, Nicolae Carandino, Elvira Godeanu, Paul Lăzărescu, George Arion, Nicolae Arsenie, Dinu Săraru, Vartan Arachelian, Andrei Bordeianu, Aristide Buhoiu, Barbu Călinescu sunt doar câţiva din cei mulţi care l-au cunoscut pe Leon Kalustian şi care apar alături de el în fotografiile din album.

Secţiunea Acte şi documente include o serie de înscrisuri care privesc persoana jurnalistului şi rudele acestuia în calitate de participanţi în circuitul juridic: buletinele de naştere ale fratelui şi sorei lui, certificatul doveditor al cererii de împământenire adresată Ministerului Justiţiei de către Leon Kalustian (lege aplicabilă evreilor din Regat, în perioada de după Primul Război), biletul de liberă trecere eliberat de către autorităţi tatălui său, actul de cedare de drepturi succesorale de către Leon Kalustian în favoarea Iuliei Kalustian, mama sa, eliberat de Administraţia Financiară a Judeţului Putna la data de 10 decembrie 1929, extrasul din registrul Stării Civile pentru Căsătoriţi pe anul 1933 eliberat de Primăria Municipiului Bucureşti, Sectorul I, Oficiul Central de Stare Civilă, în data de 6 aprilie 1945, cu privire la căsătoria dintre Leon Kalustian şi Iza Dora Aronovici, extras din registrul Stării Civile pentru Născuţi pe anul 1908  eliberat de Primăria Oraşului Focşani, Oficiul Starei Civile, 28 ianuarie 1950, cu privire la naşterea lui Leon Kalustian, cererea de graţiere a lui Leon Kalustian, întocmită şi semnată de soţia acestuia, Dora Kalustian, biletul de eliberare nr. 2190 din 17 aprilie 1964, emis de Penitenciarul Gherla, certificatul de naştere al lui Leon Kalustian (eliberat la 7 iulie 1964) şi carnetul de membru (post-mortem) în Asociaţia Foştilor Deţinuţi Politici din România (eliberat la 25 aprilie 1999).

Pe lângă fotografii inedite şi documente originale, Fondul documentar Leon Kalustian cuprinde 155 de scrisori olografe primite de ziarist şi familia sa, scrisori expediate de acesta precum şi o sumă de articole din reviste şi ziare care fac trimitere la memoria jurnalistului. Dintre semnatarii scrisorilor menţionăm: Gala Galaction, Andrei Bordeianu, Cella Delavrancea, Ştefan Baciu, Răzvan Djuvara, Nicolae Carandino, Dinu Săraru, Elvira Godeanu, Maria Magdalena Agârbiceanu, Augustin Z.N. Pop, Ilie Purcaru, Mircea Zaciu, Paul Lăzărescu şi alţii.

De-a lungul anilor biblioteca a organizat diferite manifestări prin care l-a (re)adus în memoria focşănenilor şi nu numai  a lor, pe ziaristul Leon Kalustian. Cu prilejul centenarului aniversat în luna octombrie 2008, Biblioteca Județeană „Duiliu Zamfirescu” Vrancea, a organizat  manifestarea: „Leon Kalustian – 100 de ani de la naștere” la care printre participanţi au fost şi Valeriu Râpeanu şi Vartan Arachelian. Cu acelaşi prilej, ca parte a unui amplu program aniversar, a avut loc lansarea volumului„Leon Kalustian: 100 de ani de la naştere: incursiuni biobibliografice” editat de Biblioteca Judeţeană „Duiliu Zamfirescu” Vrancea. Este primul volum dedicat gazetarului şi omului Leon Kalustian care oglindeşte viaţa şi personalitatea acestuia.

La 23 ianuarie 2009, a avut loc dezvelirea bustului marelui publicist vrâncean, lucrat în bronz de sculptorul Ioan Ladea, bust amplasat în grădina Secţiei pentru copii şi tineret a Bibliotecii Județene „Duiliu Zamfirescu” Vrancea, iar în anul următor, la 28 octombrie 2010, s-a  lansat, în casa bibliotecii,   cartea  „Scrisori către Dora – Facsimile sentimentale”, apărută la Editura Andrew Focșani. Această carte cuprinde “22 de scrisori ale lui  Leon Kalustian către Dora Aronovici, cea care îi va deveni soţie, scrise în perioada 1932-1933.

Mai multe informații cu privire la Fondul documentar Leon Kalustian, le găsiți pe site-ul Bibliotecii Judetene ”Duiliu Zamfirescu” Vrancea – bjvrancea.ro – la secțiunea „Restituiri”.

 

Bibliotecar – Nicoleta Oprișan