LEON KALUSTIAN – 100 de ani de la naştere

Postuma

Date octombrie 21, 2013


Leon Kalustian: un călător printre cărţi

 

 

În pofida aparenţelor, a unei industrii tipografice impresionante cantitativ, starea culturii şi informaţiei scrise pe hîrtie e mai curînd precară. Această fragilizare excesivă este efectul direct al crizei, din ce în ce mai evidentă, de receptare. Lumea contemporană pare hipnotizată de virtuţile ecranului, de imagine ca informaţie transmisă şi conştientizată instantaneu. Rîndul scris, indiferent ce exprimă, a ajuns să plictisească ba chiar să irite  firile sensibile. Nevroza noilor timpuri moderne ne face să fim nerăbdători, instabili  şi dilematici. Însuşi timpul nu mai are răbdare. Am putea, la o adică, să măsurăm timpul liber cu telecomanda. Obişnuinţa şi plăcerea cititului de cărţi se restrînge vizibil pe măsură ce alte formule de divertisment, mai lesnicioase, pun stăpînire pe viaţa privată. Cartea, obiect atît de intim altădată, se înstrăinează şi de la o vreme parcă ne şi pune în situaţii electiv imposibile. În trecutul nostru istoric nu prea îndepărtat, datorită contextului nefericit, unele cărţi se vindeau precum pîinea caldă. Poate şi pentru faptul că nu prea era pîine, în general, caldă în special. Era o bucurie întristătoare pe fondul unei puzderii de neajunsuri. Acum s-ar zice că ne-am claponit. Rafturi supraetajate ori în lungime interminabile revarsă asupra noastră mii de volume care mai de care mai promiţător interesante. Chit că în unele cazuri nu te alegi decît cu ambalajul iar în altele cu un conţinut fad. Oricum, civilizaţia cărţii a apus demult. Înregistrăm acum, ca observatori, moartea termică a galaxiei Gutenberg, tocmai prin această multiplicare spectaculoasă a formelor.

Deloc întîmplător acest preambul sumar, unii vor spune pesimist, menit să însoţească demersul Bibliotecii Judeţene “Duiliu Zamfirescu” din Focşani la împlinirea unui secol, anul acesta pe 18 octombrie, de la naşterea în 1908 a lui Leon Kalustian, ziarist remarcabil, scriitor, om dedicat prin excelenţă cărţilor şi cuvîntului tipărit. La sugestia d-lui Ioan Codreanu, iniţiativa prof. Teodora Fîntînaru şi contribuţia însemnată a bibl. Nicoleta Oprişan, în ce priveşte selectarea, ordonarea şi structurarea materialelor documentare, acest demers ia astăzi forma unei lucrări tipărite cu titlul Leon Kalustian: 100 de ani de la naştere: incursiuni biobliografice. Biblioteca D/Z ca instituţie, în măsura în care limitele fireşti îi permit, nu este preocupată numai de ceea ce îi revine prin definiţie, prelucrarea şi comunicarea colecţiilor, mai are o misiune foarte importantă, aceea de a îngriji cît mai responsabil memoria culturală a locului prin recuperarea, revalorificarea patrimoniului cultural, întregirea lui cu oameni şi fapte din trecut şi sprijinirea, dacă nu mai mult, a celor din prezent. Prin urmare, Biblioteaca D/Z consideră ca are o datorie şi o obligaţie morală mai întîi faţă de intelectualul Leon Kalustian care, prin talent dar şi multă strădanie personală, a reuşit ca într-o perioadă de mari confruntări ideologice, să impună jurnalisticii româneşti interbelice o notă foarte personală şi deloc simplă, dacă ne amintim că atunci s-a manifestat în presă poate cea mai strălucită garnitură de publicişti, inegalabilă azi, pomenindu-i doar pe Nicolae Iorga, Tudor Arghezi, G. Călinescu, Mihail Sadoveanu, N. D. Cocea, Eugen Jebeleanu, N. Carandino, Nichifor Crainic, Nae Ionescu, Pamfil Şeicaru, Stelian Popescu, Octav Onicescu, Tudor Teodorescu-Branişte. Referindu-se, în cuvîntul prefaţator al “Conspiraţiilor, la gazetarul Leon Kalustian, Valeriu Râpeanu menţionează: Contemporanii îţi amintesc scrisul său acid, incisiv, cu măsură şi pondere intelectuală, fraza lui tăioasă, verbul său categoric, plin de subtile şi rafinate ironii. Şi nu putem să nu adăugăm faptul, altminteri destul de cunoscut, că în urma unei serii de articole publicate în “Lumea Românească” Leon Kalustian determină retragerea din fruntea ziarului “Universul” a însuşi “mogulului” Stelian Popescu. Întreaga publicistică a lui Leon Kalustian, om declarat de stînga cu închisorile la zi ca şi Petre Pandrea, ar binemerita strînsă în volum şi, ne amăgim noi, recomandată ca material de studiu studenţilor români la jurnalism. Cu acest prilej comemorativ Biblioteca D/Z mulţumeşte public rudelor şi urmaşilor lui Leon Kalustian pentru importanta donaţie de carte provenită din biblioteca personală a acestuia, ce s-a constituit într-un fond distinct (Fondul Leon Kalustian) inventariat, clasificat, dispus pe domenii. Aveam să descoperim cu plăcută surprindere, prelucrînd biblioteconomic carte cu carte, că dincolo de redutabilul ziarist Leon Kalustian, care a făcut din articolul de ziar un veritabil exerciţiu de stil, se află un cărturar autentic, un peregrin prin universul cărţilor, o personalitate formată şi maturizată la marea şcoală a lecturii, a cititului metodic, un autodidact dotat cu o inteligenţă superioară care a înţeles că numai talentul scriitoricesc nu este suficient. Am avut aşadar surpriza să ţinem în mînă cărţi şi ediţii pe marginea cărora Leon Kalustian a făurit celebrele “Facsimile” (Bucureşti, Editura Eminescu, 1975 şi Editura Ararat, 2000) ca şi unele texte cuprinse în volumele de “Simple note” (Bucureşti, Editura Eminescu, 1980, 1982, 1983, 1985). Am avut deasemeni plăcerea să redescoperim un intelectual pregnant, un scriitor robust, tonifiant, ce nu va uita să evoce, ori de cîte ori va avea prilejul, cu o sensibilitate aparte oraşul şi locurile natale şi ale cărui scrieri s-ar cuveni recuperate, reeditate cu adăugirile survenite ulterior, în condiţii grafice actualizate.

Gestul Bibliotecii Judeţene “Duiliu Zamfirescu”, cu siguranţă modest, este şi o încercare de sensibilizare, de familiarizare a publicului, mai întîi focşănean, cu unul dintre concitadinii săi a cărui evoluţie culturală, de excepţie, ne onorează pe noi, cei de acum,  să-i facem ştiută prezenţa. Bine aţi revenit, domnule Leon Kalustian !

 

 

Bibl. Gabriel Funica

Notă editorială

            Aşa cum se observă, încă din titlu, prezenta lucrare oglindeşte viaţa şi personalitatea publicistului vrâncean Leon Kalustian.

Amintirile şi impresiile celor care l-au cunoscut pe Leon Kalustian, dar şi gândurile publicistului despre viaţa şi profesia sa sunt reunite în capitolele – Omul – Leon Kalustian şi Leon Kalustian despre Leon Kalustian. Evocările sunt ordonate cronologic pentru a se putea urmări mai bine evoluţia publicistului.

În paginile lucrării de faţă, este inclus şi un segment reprezentativ din corespondenţa  personală a lui Leon Kalustian.

Pentru o mai bună cunoaştere a personalităţii şi vieţii ziaristului vrâncean, de către cititorii noştrii, această biobibliografie omagială este însoţită de documente, acte şi fotografii din arhiva lui Leon Kalustian, cum ar fi  cererile de graţiere semnate de surorile sale, şi deasemenea de soţia sa.

Varia – aşa cum ne spune şi titlul acestui capitol, cuprinde diferite materiale, care vin să completeze biografia jurnalistului consacrat în perioada interbelică (recomandări, autografe, dedicaţii).

În realizarea acestui proiect editorial, contribuţia deosebită a fost a  Domnului Ioan Codreanu, nepotul de soră şi legatarul testamentar al lui Leon Kalustian, care a avut bunăvoinţa să doneze Bibliotecii Judeţene „Duiliu Zamfirescu” Vrancea cărţi, periodice, documente care au aparţinut marelui ziarist, constituindu-se astfel Fondul Leon Kalustian – sursă principală de informaţie pentru acestă carte. În numele instituţiei noastre şi a cititorilor acesteia, mulţumim Domnului Ioan Codreanu, pentru acest gest cultural.

Prelucrând Fondul Leon Kalustian, atât în varianta tradiţională cât şi cea informatizată, am avut onoranta surpriză, să găsim multe articole scrise de ziaristul vrâncean, între anii 1936 – 1938, în revistele „Zorile” şi „Lumea Românească”, care nu au fost incluse în volumul „Conspiraţii sub cer deschis: Pagini dintr-o luptă antifascistă şi democrată”. Aceste articole, mai sus menţionate, se regăsesc în lucrarea noastră, sub formă de listă şi deasemenea venim şi cu câteva exemple.

În paginile lucrării vom întâlni o listă de cărţi cu autografe din Fondul Leon Kalustian, redactată de colegul nostru, domnul Gabriel Funica.

Această carte dedicată lui Leon Kalustian şi editată de instituţia noastră, păstrează ortografia surselor.

            Leon Kalustian: 100 de ani de la naştere: incursiuni biobibliografice nu se doreşte a fi o monografie, în sensul consacrat al termenului, cât mai degrabă un început promiţător, sperăm noi, un prim şi inedit pas documentar spre reconsiderarea activităţii sale scriitoriceşti.

 

Bibl. Nicoleta Oprişan

Leave a Reply